hessen-depesche.de

München - Der Unternehmer Michael Scheibe, enger Geschäftsfreund zu weeConomy Visionär Cengiz Ehliz, möchte mit seiner Crypto-Unternehmung COOINX S.A. der Marke "wee" zusätzliche Flügel verleihen. wee, eine eingetragene Bildmarke in mehreren optischen Varianten, soll ein einzigartiges Bezahlsystem für den Einzelhandel darstellen. Kritiker haben da Zweifel, Optimisten sehen in Cengiz Ehliz und Michael Scheibe ein kongeniales Vertriebsteam.

Luxemburgsko - Michael Scheibe nie je akurát známy pre svoju skromnosť. „Nalietal som dobrých 100.000 vzdušných míl, viedol stovky odborných rozhovorov a investoval čast svojho súkromného majetku, aby som priviedol svoju, v Luxemburgu usadenú spoločnosť COOINX na úspešnúkoľaj“, hovorí Michael Scheibe v aktuálnej tlačovej správe. Tento FinTech-nováčik inzeruje, že je „motorom pre digitalizáciu európskeho maloobchodu“ a ponúka svojim partnerom ako „unikátny stimul“ Token z ICO, „čo sa bude externe realizovať vo 4. štvrťroku“. Vyhláseným cieľom je „do roku 2019 uviesť na trh 1 milión MDT balíkov a spoločne s „wee“ aktívne formovať celoeuropsku renesanciu časti hladného maloobchodu“.To znie na začiatku dobre, ale dodrži Michael Scheibe to, čo sľubuje?

Team